Cosmin Dugan ne spune că incidentele teroriste care au drept țintă aeroporturile sau cele care vizează deturnarea sau distrugerea avioanelor de pasageri, prin introducerea frauduloasă a unor dispozitive explozive improvizate în bagaje, au cunoscut o intensificare în frecvenţă, grad de sofisticare și număr de victime. Scăderea frecvenței și numărului de victime nu se va datora diminuării amenințării, cât eficienței forțelor de securitate care contribuie, clipă de clipă, la prevenirea și neutralizarea acțiunilor teroriste. În acest context, Cosmin Dugan prezintă conceptele de optimizare a performanțelor umane în domeniul securității naționale și neuroaugmentare cognitivă. Cercetarea lui Cosmin se înscrie în domeniul securității transportului, cu implicații pentru securitatea națională, dată fiind nevoia de a identifica rapid, corect și cu toleranță zero faţă de erori umane, amenințările teroriste generate de traficul intens din zonele aeroportuare.